अर्धनारीनटेश्वर स्तोत्र

श्री शङ्कराचार्य कृतं – अर्धनारीनटेश्वर स्तोत्र॥ चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय । धम्मिल्लकायै च जटाधराय नम: शिवायै च नम: शिवाय ॥ १ ॥ कस्तूरिकाकुंकुमचर्चितायै चितारजः पुंजविचर्चिताय ।कृतस्मरायै विकृतस्मराय नम: शिवायै च नम: शिवाय ॥ २ ॥ चलत्क्वणत्कंकणनूपुरायै पादाब्जराजत्फणीनूपुराय ।हेमांगदायै भुजगांगदाय नम: शिवायै च नम: शिवाय ॥ ३ ॥ विशालनीलोत्पललोचनायै विकासिपंकेरुहलोचनाय ।समेक्षणायै विषमेक्षणाय नम: Read more…