Shri Shiv Panchakshar Stotra श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्

॥ श्री शिव पञ्चाक्षरस्तोत्रम् ॥ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नम: शिवाय॥1॥ मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय, नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय।मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय, तस्मै मकाराय नम: शिवाय॥2॥ शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय।श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नम: शिवाय॥3॥ वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय।चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय, तस्मै वकाराय नम: शिवाय॥4॥ यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय।दिव्याय देवाय दिगम्बराय, तस्मै यकाराय नम: शिवाय॥5॥ पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं य: पठेच्छिवसन्निधौ।शिवलोकमवाप्नोति Read more…